Browsing Events

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
     
1
2

3
4

5

6

7

8
9

10
11

12

13

14

15
16

17
18

19

20

21

22
23

24
25

26

27

28

29
30

Saturday Nov 2, 2019

 • Confession 4:15 pm

  Saturday Nov 2, 2019 4:30 PM to 5:15 PM

 • Mass 5:30 pm

  Saturday Nov 2, 2019 5:30 PM to 6:30 PM

Monday Nov 4, 2019

 • Mass 8:00 am

  Monday Nov 4, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

Tuesday Nov 5, 2019

 • Mass 8:00 am

  Tuesday Nov 5, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

Wednesday Nov 6, 2019

 • MSG - 6:00 - 7:00 am

  Wednesday Nov 6, 2019 6:00 AM to 7:00 AM

 • Adoration - 7:00 am

  Wednesday Nov 6, 2019 7:00 AM to 6:30 PM

 • Confess. - 6:00 pm

  Wednesday Nov 6, 2019 6:00 PM to 6:30 PM

 • Mass - 7:00 pm

  Wednesday Nov 6, 2019 7:00 PM to 8:00 PM

Thursday Nov 7, 2019

 • Mass 8:00 am

  Thursday Nov 7, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

Saturday Nov 9, 2019

 • Confession 4:15 pm

  Saturday Nov 9, 2019 4:30 PM to 5:15 PM

 • Mass 5:30 pm

  Saturday Nov 9, 2019 5:30 PM to 6:30 PM

Monday Nov 11, 2019

 • Mass 8:00 am

  Monday Nov 11, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

Tuesday Nov 12, 2019

 • Mass 8:00 am

  Tuesday Nov 12, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

Wednesday Nov 13, 2019

 • MSG - 6:00 - 7:00 am

  Wednesday Nov 13, 2019 6:00 AM to 7:00 AM

 • Adoration - 7:00 am

  Wednesday Nov 13, 2019 7:00 AM to 6:30 PM

 • Confess. - 6:00 pm

  Wednesday Nov 13, 2019 6:00 PM to 6:30 PM

 • Mass - 7:00 pm

  Wednesday Nov 13, 2019 7:00 PM to 8:00 PM

Thursday Nov 14, 2019

 • Mass 8:00 am

  Thursday Nov 14, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

Saturday Nov 16, 2019

 • Confession 4:15 pm

  Saturday Nov 16, 2019 4:30 PM to 5:15 PM

 • Mass 5:30 pm

  Saturday Nov 16, 2019 5:30 PM to 6:30 PM

Monday Nov 18, 2019

 • Mass 8:00 am

  Monday Nov 18, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

 • Mass at Hilview

  Monday Nov 18, 2019 1:30 PM to 2:30 PM

Tuesday Nov 19, 2019

 • Mass 8:00 am

  Tuesday Nov 19, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

Wednesday Nov 20, 2019

 • MSG - 6:00 - 7:00 am

  Wednesday Nov 20, 2019 6:00 AM to 7:00 AM

 • Adoration - 7:00 am

  Wednesday Nov 20, 2019 7:00 AM to 6:30 PM

 • Confess. - 6:00 pm

  Wednesday Nov 20, 2019 6:00 PM to 6:30 PM

 • Mass - 7:00 pm

  Wednesday Nov 20, 2019 7:00 PM to 8:00 PM

Thursday Nov 21, 2019

 • Mass 8:00 am

  Thursday Nov 21, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

Saturday Nov 23, 2019

 • Confession 4:15 pm

  Saturday Nov 23, 2019 4:30 PM to 5:15 PM

 • Mass 5:30 pm

  Saturday Nov 23, 2019 5:30 PM to 6:30 PM

Monday Nov 25, 2019

 • Mass 8:00 am

  Monday Nov 25, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

Tuesday Nov 26, 2019

 • Mass 8:00 am

  Tuesday Nov 26, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

Wednesday Nov 27, 2019

 • MSG - 6:00 - 7:00 am

  Wednesday Nov 27, 2019 6:00 AM to 7:00 AM

 • Adoration - 7:00 am

  Wednesday Nov 27, 2019 7:00 AM to 6:30 PM

 • Confess. - 6:00 pm

  Wednesday Nov 27, 2019 6:00 PM to 6:30 PM

 • Mass - 7:00 pm

  Wednesday Nov 27, 2019 7:00 PM to 8:00 PM

Thursday Nov 28, 2019

 • Mass 8:00 am

  Thursday Nov 28, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

Saturday Nov 30, 2019

 • Confession 4:15 pm

  Saturday Nov 30, 2019 4:30 PM to 5:15 PM

 • Mass 5:30 pm

  Saturday Nov 30, 2019 5:30 PM to 6:30 PM